Efico - natuurlijk organiseren voor impact

Aangenaam! Ik ben Johannes Regelink. Van huis uit ben ik ecoloog. Als ecoloog keek ik naar hoe de natuur en de daarin levende organismen georganiseerd zijn en samen een ecosysteem vormen. Dit was voor mij de inspiratiebron om te gaan werken aan een nieuwe manier van organiseren.

Samen met de kennis uit de Master Leren en Innoveren heb die kijk als ecoloog gebruikt om Regelink Ecologie & Landschap als zelfsturend team te ontwikkelen. Per 1 januari 2020 werkt dit team volledig zelfsturend.

Deze ervaring zet ik in bij het vraagstukken rondom organisatie ontwikkeling en innovatie. Theoretisch concepten die ik veel toe pas zijn onder andere: gespreid leiderschap, professionele identiteit, lerende organisatie, transformatief leren en teamleren. Samen met collega’s in het werkveld werk ik aan organisatie ontwikkeling en innovatie, gericht op het versterken van een maatschappelijke impact.

Heb jij een vraagstuk op gebied van organisatie ontwikkeling of innovatie? Ik denk graag met je mee!
Bel of mail me gerust: 06-55738510 / johannes.regelink@efico.nl

De naam Efico

Efiko betekent impact in het Esperanto’s. En dat is wat ik wil, bijdragen aan impact voor een duurzamere wereld. De K in een C veranderen, in een knipoog naar de samenwerking met anderen, & Co.

Boek 'Organiseren als spreeuwen'

In 2017 heb ik een beknopt boekje geschreven: organiseren als spreeuwen [PDF]. Begin 2020 komt het als echt boek uit. Met een uitgebreider theoretisch kader en een inkijkje in de praktijk zoals we deze manier van organiseren bij Regelink Ecologie & Landschap hebben vormgegeven.

Lees meer >>